بلیط هواپیما سوئیت تبریز

محوطه‎های ایرانی

ساعت زمین و محوطه‌های میراث جهانی ایران

ساعت زمین و محوطه‌های میراث جهانی ایران

جهانی مشارکت کنند. یونسکو همچنین فهرست کاملی از سایت‎های جهانی که به این فراخوان یونسکو پاسخ مثبت داده و چراغ‎ها را درساعت مقرر خاموش کردند، ارائه کرده است اما دراین فهرست نسبتا بلند، نامی از آثار و محوطه‎های ایرانی که درفهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‎اند، نیامده بود. هرچند هنوز نحوه و یا آمادگی سایت های میراث جهانی درایران دراین زمینه روشن نیست اما...