بلیط هواپیما سوئیت تبریز

محوطه‌های باستانی

گردشگری و درآمد نفت : واقعیات و تخیلات

گردشگری و درآمد نفت : واقعیات و تخیلات

گردشگر و جایگزین شدن درآمد گردشگری به جای درآمد حاصل از فروش نفت چیزی نیستند جز وعده‌هایی توخالی و سرخرمن برای دور کردن توجه مردم از مشکلات سوءمدیریتی و فساد مالی حاکم بر اقتصاد کشور: ۱. وضعیت محوطه‌های باستانی ما : محوطه‌های باستانی کشورمان – حتی محوطه‌های مهم و مشهوری چون تخت جمشید، پاسارگاد، شوش، و امثالهم – از رهگذر بی‌توجهی و بی قیدی سازمان میراث فرهنگی...