رزرو هتل ایران بوم گردی

محل دائمی

برگزاری دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در سال جاری

برگزاری دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در سال جاری

سوی معاونت صنایع دستی کشور در اختیار هنرمندان استان‌های محروم کشور قرار داده شده است.» بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، از تاریخ 28 بهمن تا یک اسفندماه از ساعت 8:30 تا 16 در سالن شماره 10 و 11 محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برقرار خواهد بود.

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین