بلیط هواپیما سوئیت تبریز

محله قدیمی سبزه مشهد

محله سبزه مشهد گرگان

محله سبزه مشهد گرگان

استان گلستان, گرگان

یکی دیگر از بناهای مهمی که در سبزه مشهد ساخته شده، زورخانه پوریای ولی است. این زورخانه را می‌توان از معدود زورخانه‌های شهر گرگان دانست.در همان لحظه ورود به زورخانه "پوریای ولی" که در محله قدیمی سبزه مشهد گرگان قرار دارد، نوشته هایی بر روی دیوار و پارچه ها توجه ما را به خود جلب می کند. نوشته هایی که در آن سخنان بزرگان...