رزرو هتل ایران بوم گردی

محفظه حمل حیوان خانگی

قوانین حمل هوایی حیوانات خانگی

قوانین حمل هوایی حیوانات خانگی

یکی از قوانین هواپیمایی کشور ، قوانین حمل هوایی حیوانات خانگی می باشد . بنا به درخواستهای روز افزون در مورد سفر های هوایی بر آن شدیم تا قوانین حاکم و دستورالعمل های آن را برایتان شرح دهیم . امروزه طبق آمارهای جالبی که در مورد سفرهای هوایی منتشر می شود پرواز میلیون ها حیوان […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین