رزرو هتل ایران بوم گردی

محصول گردشگری

۷مساله کلیدی مدیریت زنجیره تامین گردشگری

۷مساله کلیدی مدیریت زنجیره تامین گردشگری

برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود. در چنین شرایطی مطالعه مدیریت زنجیره تامین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها برای توسعه یک مقصد مطرح می‌شود. مدیریت زنجیره تامین گردشگری به این موضوع می‌پردازد که چگونه یک محصول گردشگری تولید می‌شود و چه هنگام و از چه طریقی به دست گردشگران می‌رسد و بازخورد آن چیست. با این‌همه و با وجود اهمیت غیرقابل انکار این موضوع، کاربرد...

پیگیری لغو روادید ، ساخت سرویس بهداشتی و آمارهای نوروزی

پیگیری لغو روادید ، ساخت سرویس بهداشتی و آمارهای نوروزی

موضوع به نتیجه و مصوبه برسد. قطعا وقتی توزیع سفر نباشد روش‌های سنتی جایگزین می‌شود. او همچنین درباره‌ی منظورش از «معرفت سفر» که یکی از موضوع‌های مورد تأکید ستاد هماهنگی سفر است، توضیح داد: ما منبع و محصول گردشگری را معرفی می‌کنیم. این چیزی است که در ستاد باید اتفاق بیفتد و مسافر براساس آن با بینش، مقصد را انتخاب کند، به تشریک مساعی برسد و دست‌یافته‌هایی...

توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار

توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار

بدین ترتیب برنامه ریزی و مدیریت گردشگری روستایی وظیفه ی تعداد زیادی از سازمان های بخش دولتی و خصوصی و شوراهای اسلامی روستاهاست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گردشگری دخالت دارند.( اقبالی، 1389: 52) محصول گردشگری روستایی برای تامین انتظار بازدیدکنندگان لازم است کسب و کارهای مرتبط با گردشگری، رفتار خرید گردشگران را درک کنند. مقصدهای گردشگری روستایی برای رقابت باید دارای امکانات...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین