رزرو هتل ایران بوم گردی

محصولات چوبی

درآمد حاصل از برداشت چوب در مقابل سایر ارزش های جنگل بسیار ناچیز است

درآمد حاصل از برداشت چوب در مقابل سایر ارزش های جنگل بسیار ناچیز است

توسط جنگل ها، تصریح کرد: برخی کارشناسان که تخصص آنها بهره برداری از جنگل است به هیچ عنوان حاضر نیستند که توجه خود را به دیگر کارکردهای جنگل ها به غیر از برداشت چوب معطوف کنند. تأمین محصولات چوبی از روشهای اصولی وی در پاسخ به اینکه اما به صورت غریزی انسان از گذشته های دور و تا هزاران سال آینده علاقه مند به...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین