رزرو هتل ایران بوم گردی

محصولات فرهنگی

آیین نوروز و توسعه بازار صنایع خلاق

آیین نوروز و توسعه بازار صنایع خلاق

نوین مردم در قالب آیین‌ها و تولیدات فرهنگی مختلف متجلی شوند. در واقع نوروز و فضای معنایی حاکم بر آن، زمینه و بستری مستعد را برای توسعه و بروز خلاقیت فراهم آورده و مصداق‌های مختلف آن را می‌توان در قالب محصولات فرهنگی و آیین‌ها مشاهده کرد. در این بین، یکی از بارزترین محصولات خلاق که ارتباط زیادی با برگزاری نوروز و مراسم‌های مختلف آن دارد، تولیدات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی...

تمرکز بر بازاریابی و تبلیغات اولویت نخست گردشگری ایران است

تمرکز بر بازاریابی و تبلیغات اولویت نخست گردشگری ایران است

به دنبال داشته باشد. وی با بیان اینکه انجمن دوستی ایران و سوییس تا کنون اقدامات موثری در زمینه معرفی ایران انجام داده است؛ گفت: انتشار مجله ای محتوی تصاویر و مطالب کاربردی با موضوع گردشگری ایران و پخش محصولات فرهنگی با محوریت سفر به ایران از جمله مهم ترین امور صورت گرفته از سوی انجمن مذکور به شمار می آید که بی شک با تعامل هر چه بیشتر...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین