بلیط هواپیما سوئیت تبریز

محصولات صنایع دستی

تولیدات بسته بندی صنایع دستی آماده توزیع بین استانها

تولیدات بسته بندی صنایع دستی آماده توزیع بین استانها

آموزش و حمایت از تولید معاونت صنایع دستی گفت: تولیدات بسته‌بندی صنایع دستی آماده توزیع بین استانها است. کامران سبزه میدانی در گفتگو با میراث آریا(chtn) افزود: با توجه به اهمیت بسته‌‎بندی درارتقائ کیفیت عرضه و صادرات محصولات صنایع دستی، تولیدات بسته‌بندی این محصولات آماده توزیع بین استانها است. وی خاطرنشان کرد: به منظورحمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دستی و درراستای تداوم اقدامات...