رزرو هتل ایران بوم گردی

محصولات خارجی

ثمرات نمایشگاه گردشگری

ثمرات نمایشگاه گردشگری

از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود. بنابراین برگزاری این نوع نمایشگاه‌ها و امثال آنها می‌تواند در بحث تقویت اقتصاد مقاومتی و توجه به استفاده از محصولات داخلی، بومی و محلی موثر باشد و فاصله مردم را برای استفاده از محصولات خارجی بیشتر کند.» کوچکی‌نژاد همچنین اقدامات مجلس شورای اسلامی در حمایت از میراث فرهنگی و گردشگری کشور را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: «یکی از حمایت‌هایی که...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین