رزرو هتل ایران بوم گردی

محصولات توریستی

استراتژی‌های رقابتی توریسم

استراتژی‌های رقابتی توریسم

در شکل‌دهی موقعیت است. محدوده رقابت به این دلیل اهمیت دارد که هر بخش اقتصادی به بخش‌های خردتری تقسیم شده است. یک شرکت یا مقصد گردشگری برای تعیین محدوده رقابت خود می‌تواند از عوامل زیر کمک بگیرد: • طیف محصولات توریستی ارائه شده • کانال‌های توزیع • نوع خریداران • منطقه جغرافیایی ترکیب محدوده و مزیت رقابتی برای ما تعیین‌کننده سه رویکرد مختلف به‌منظور عملکرد...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین