بلیط هواپیما سوئیت تبریز

محرک‌های اقتصادی جهان

افزایش تقاضای گردشگری اقتصادهای نوظهور

افزایش تقاضای گردشگری اقتصادهای نوظهور

صنایع خدمات محور نهفته است، در ایران نیز گردشگری با توجه به ظرفیت‌های موجود تاریخی و طبیعی خود می‌تواند نقش فعالی در خروج اقتصاد کشورمان از رکود بازی کند. سهم ایران از محرک‌های اقتصادی جهان سفر رفتن حتی زمانی که شرایط اقتصادی نامساعد است، وسوسه‌ای قوی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی مسافران به دنبال کشور‌های ارزان‌تر، انتخاب خطوط هوایی...