رزرو هتل ایران بوم گردی

محرم در استان هرمزگان

محرم در استان هرمزگان

محرم در استان هرمزگان

استان هرمزگان, بندر عباس

در رثای امام حسین(ع) اشک ماتم می ریزند. روضه خوانی ، تشکیل دسته های سینه زنی وزنجیر زنی ، تعزیه خوانی ، علم گردانی و پخش نذورات در دهه اول محرم از جمله برنامه های شاخص ماه محرم در استان هرمزگان است. هم اکنون بیش ازیک هزار هیات عزاداری درسطح استان وجود دارد که از هفته جاری برنامه های خود را برای سوگواری سید...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین