رزرو هتل ایران بوم گردی

محدودیت گردشگری

چالش‌‌های سفر افراد دارای معلولیت در ایران

چالش‌‌های سفر افراد دارای معلولیت در ایران

وجود شمار زیادی از افرادی که دارای محدودیت‌های جسمی و ذهنی هستند، در سراسر جهان موضوعی قابل تامل بوده و سال‌ها است توجه جامعه جهانی را در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای ادامه زندگی بهره‌مند از نیازهای اولیه، توام با حفظ حیثیت و کرامت انسانی آنان به خود جلب کرده است؛ چراکه موضوع حقوق […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین