رزرو هتل ایران بوم گردی

محدوده کوهستانهای جنوب غربی ایران

کوهستانهای جنوب غربی ایران

کوهستانهای جنوب غربی ایران

کوهستانهای جنوب غربی ایران لرستان و خوزستان را در بر می گیرد . حد این ناحیه در شمال غربی دره رود دیاله (آب سروان ) در جنوب شرقی دره رود زهره و پلوار است . حد غربی آن دامنه غربی پیشکوه و دلتای کارون است . حد شرقی آن خطی فرضی است که مابین شهر […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین