رزرو هتل ایران بوم گردی

محافل قرآنی

برگزاری مسابقات قرآنی در شیراز، نقش مؤثری در گردشگری مذهبی دارد

برگزاری مسابقات قرآنی در شیراز، نقش مؤثری در گردشگری مذهبی دارد

این امر نشان گر نقش مؤثر و ارزنده قرآن کریم در تمام موضوعات از جمله اهمیت به مباحث گردشگری و آثار گذشتگان می باشد . دکتر امیری در ادامه به برخی از اقدامات این اداره کل از جمله برگزاری محافل قرآنی در حافظیه یاد کرد و گفت : این اداره کل در راستای ارج نهادن به این کتاب همیشه جاویدان ، بعداز ظهر های یکشنبه در آرامگاه حافظ ،...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین