بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجوز بند الف

چگونه می توان مجوز آژانس هواپیمایی گرفت

چگونه می توان مجوز آژانس هواپیمایی گرفت

در این مورد آژانس هواپیمایی با توجه به خدماتی که ارائه می کنند به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول با داشتن محوز بند الف این دسته مربوط به آژانس هایی می شود که خدمات مسافرت هوایی را ارائه می دهند و با نام آژانس هواپیمایی شناخته می شوند. آژانس هایی که توانسته اند […]