بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجموعه غارهای جاورتن سبزوار

مجموعه غارهای جاورتن

مجموعه غارهای جاورتن

استان خراسان رضوی, جغتای

مجموعه غارهای جاورتن به صورت سه دهانه غار با مدخلهای جدا ازهم و با منشأ مرکب چین خوردگی – آهکی هستند. این سه غار در ارتفاع ۱۳۰۰ متری دامنه های شرقی کوه کمر خونی قرار دارد. از نظر موقعیت نسبی: در فاصله ۲ کیلومتری غرب روستای جاورتن ، دهستان دستوران شهرستان جغتای و ۹۵ کیلومتری […]