بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجموعه سعد آباد

آبروداری دربناهای تاریخی

آبروداری دربناهای تاریخی

گردشگران خارجی نیز مشهود بود که خود موید آمارهای اعلام شده ماههای گذشته است. مسئولان میراث فرهنگی در یک سال گذشته از افزایش آمار حضور گردشگران خارجی حتی تا رشد 150درصدی خبرداده اند. دو مجموعه سعد آباد و نیاوران را می توان به عنوان نمادهایی از سایر بناهای تاریخی کشور قلمداد کرد که از نظر تامین نیروی انسانی ، اعتبارات موردنیاز و نیز نزدیکی...