بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجموعه خانه‌ها

بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی معرفی می‌شوند

بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی معرفی می‌شوند

و ساباط مستوفی بشرویه، خانه ابراهیمی و خانه میررحیمی دامغان، کاروانسرای ایوانکی گرمسار، خانه آقاجان نسب بابل، خانه رمدانی ساری، کاخ چایخوران چالوس، خانه زینعلی اسدی قزوین، حمام خان سنندج، کاروانسرای دهدشت، محوطه خانه خاکباز و خانه حسن‌پور اراک و مجموعه خانه‌های چرخاب اردکان در چارچوب مزایده عمومی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برنده مزایده واگذار خواهد شد.