رزرو هتل تفریحات کیش

مجموعه تاریخی شوش

کتیبه های هخامنشی شوش خوانده شد

کتیبه های هخامنشی شوش خوانده شد

تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ – محمدحسین ارسطوزاده به خبرنگار مهر گفت: انبار اشیای تاریخی در مجموعه تاریخی شوش ساماندهی شده و مطالعات کتیبه ها توسط پرفسور مجید ارفعی در حال انجام است. برای این منظور پرفسور ارفعی در شوش مستقر شده تا این کتیبه ها پس از خواندن، شناسنامه دار و چیدمان شوند. وی افزود: تا کنون دو هزار کتیبه را ساماندهی کد گذاری و شناسنامه دار کردیم...