رزرو هتل تفریحات کیش

مجموعه بنیاد رودکی

برج آزادی ترک نخورده است

برج آزادی ترک نخورده است

را در دستور کار خود قرار داده اند تصریح کرد: شهرداری تهران مرمت محوطه را آغاز کرده و مطالعات مرمت بدنه انجام و در انتظار تامین اعتبار برای شروع کار هستیم. وی با بیان اینکه برج آزادی زیر مجموعه بنیاد رودکی و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است افزود: با استادان کاشی کار ایرانی که دارای رتبه های بین المللی هستند تا با تخصیص اعتبار و...