بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجموعه‌ میراثی

پرونده‌ ثبت شوش متناسب با شأن تاریخی و تمدنی آن باشد

پرونده‌ ثبت شوش متناسب با شأن تاریخی و تمدنی آن باشد

تقلیلِ بی‌منطقِ عرصه‌ شوش به «۴۰۰ هکتار» که منجر به نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از این سرمایه و میراثِ بی‌مانند ملّی و بشری خواهد شد، پیشگیری شود. دوم این‌که پرونده‌ ثبت جهانی شوش به صورت یک «مجموعه‌ میراثی» یا در صورت امکان «منظر فرهنگی طبیعی» تدوین شود نه به عنوان یک اثر «منفرد»، تا هم محوطه‌های اقماری پیرامونِ هسته‌ مرکزیِ بقایای باستانی شوش (همچون تپه‌ها و...