بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجموعه‌ی تفریحی

کودکان گردشگر هم حقوقی دارند

کودکان گردشگر هم حقوقی دارند

وقتی در صف منتظر هستید به بچه‌های خود بدهید؛ بعضی مواقع جذابیت فعالیت‌های موجود باعث فراموشی بچه‌ها نسبت به خوراک‌شان می‌شود که می‌تواند باعث افت فشار خون شود.» این پیام‌ها توجه یک مجموعه‌ی تفریحی را به کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد، همان گروهی که عموما در مراکز تفریخی، سرگرمی و گردشگری کشور ما فراموش‌شده هستند. ...