بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجموعه‌های اقامتی رسمی

دو گزینه در مواجهه با«خانه مسافر»

دو گزینه در مواجهه با«خانه مسافر»

مجموعه‌های اقامتی رسمی نیز خواهد بود؛ چراکه از سویی با افزایش نسبی قیمت‌های این خانه‌ها به واسطه دریافت مالیات و الزام به رعایت مجموعه‌ای از استانداردها، آنها را در رقابت با هتل‌های کم‌ستاره و مسافرخانه‌ها قرار خواهد داد و از سوی دیگر با ایجاد این رقابت، صاحبان این هتل‌ها را برای ارتقای کیفیت و نوآوری در مدیریت مجموعه‌های تحت اختیارشان به تکاپو وامی‌دارد. ...