بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجمع جهانی اقتصاد

استراتژی ما جذب گردشگر برای تأمین ارز و گسترش تعاملات فرهنگی است

استراتژی ما جذب گردشگر برای تأمین ارز و گسترش تعاملات فرهنگی است

از رتبه پایین­تری برخورداریم. وی افزود: رتبه ایران در سال 2013 از نظر درآمد در میان کشورهای مختلف بین 50 تا 55 بوده است و از نظر شاخص­ های رقابت پذیری سفر بنا بر محاسبات مجمع جهانی اقتصاد رتبه 96 تا 98 را داشتیم که به نسبت سال 2012 حدود 14 پله رشد داشته است. وی در خصوص سهم ایران از درآمد...

آماری که با آمار بین‌المللی نمی‌خواند

آماری که با آمار بین‌المللی نمی‌خواند

حالی که این ادعا بر اساس منابع آماری ملی و بین المللی نادرست است. لذا در راستای مشاهده سهم حمل و نقل هوایی از کل اقتصاد در سایر کشورها به گزارشات مجمع جهانی اقتصاد مراجعه شد. مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، بنیادی غیردولتی و بین‌المللی، مستقر در ژنو سوئیس است و امسال نیز دکتر روحانی رییس جمهور وقت ایران نیز...