بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجمعه گردانی متین آبا د

ثبت آیین سنتی مجمعه گردانی متین آباد بادرود در فهرست میراث معنوی

ثبت آیین سنتی مجمعه گردانی متین آباد بادرود در فهرست میراث معنوی

به گزارش ایرنا، حسین یزدانمهر روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: مراسم جل جلانی روستای طامه، آیین نخل گردانی بادرود، آیین نینوای اریسمان، ترانه های قالی بافی بادرود، آیین سنتی مذهبی چهل و هشتم، آیین نینوای بادرود و آیین مجمعه گردانی زنان روستای متین آباد هفت پرونده ای است که سال […]