بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجله سنگی

یک مجله سنگی در حوزه میراث و گردشگری منتشر شد

یک مجله سنگی در حوزه میراث و گردشگری منتشر شد

شماره اول فصلنامه میراث و گردشگری که نشریه راهنمایان گردشگری کشور است چند روز پیش منتشر شد. کاغذهای این مجله از پودر سنگ تولید شده و در آب پاره و خیس نمی‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، در این مجله که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن سیده مهسا مطهر است مطالبی از افرادی مانند میثم […]