رزرو هتل تفریحات کیش

مجلس شورای اسلامی

اقبال «بهارستان» به وزارتخانه شدن «گردشگری»

اقبال «بهارستان» به وزارتخانه شدن «گردشگری»

قرار می‌گیرد. تبصره 2 این ماده واحده نیز تصریح می‌کند شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر در مدت یک‌سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. چالشی به جز وزارتخانه شدن در حالی تصویب یک فوریت این طرح، موضوع تبدیل...

تسری تجربه احیا به دیگر حوزه‌های مدیریت کشور

تسری تجربه احیا به دیگر حوزه‌های مدیریت کشور

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر موثر و موفق بودن واگذاری امور به مردم، گفت: «اقدامات انجام شده صندوق احیا در حوزه بناهای تاریخی نشان دهنده این است که اگر بقیه کارها را نیز بتوانیم به این شیوه انجام دهیم موفق خواهیم بود.» به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، مسعود پزشکیان با بیان اینکه اگر دولت بخواهد صفر تا صد کارها را خود انجام دهد، چنین روشی به...

ایران با کمبود آب مواجه است و اندوخته‌های آبی کشور تا نیم قرن آینده به صفر میرسد

ایران با کمبود آب مواجه است و اندوخته‌های آبی کشور تا نیم قرن آینده به صفر میرسد

بشر در محیط زیست و همچنین تغییر اقلیم، فشارهای فزاینده‌ای را بر کمیت منابع آب وارد کرده است. ایران با کمبود منابع آب مواجه است نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشور ایران که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان واقع شده و با کمبود منابع آب مواجه است، توجه به مدیریت منابع آب...