بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجسمه ساز تبریزی

آرزوی مجسمه فروش تبریزی برای مشارکت در ‘تبریز ۲۰۱۸’

آرزوی مجسمه فروش تبریزی برای مشارکت در ‘تبریز ۲۰۱۸’

به گزارش ایرنا، در ورودی بخشی از بازار تاریخی تبریز موسوم به ‘رهلی بازار'(بازار رنگرزان) از سمت خیابان خاقانی، مغازه تنگ و باریکی به وسعت ۱.۵ در ۲ متر جلب توجه می کند که بیرون و گوشه کنارش آکنده از مجسمه های برنزی است. زیبایی مجسمه های برنزی به صف نشسته مغازه آقای ‘قصاب نظامی’، […]