بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجسمه خیام

سرودهایی که خیام برای جهان خواند

سرودهایی که خیام برای جهان خواند

آستاراخان روسیه، و ارمنستان تا چند ایالت آمریکا، مجسمه‌هایی از حکیم عمر خیام، شاعر و منجم و ریاضی‌دان ایرانی نصب است. کتیبه‌ای کهن از یک رباعی خیام در کاروانسرای موریکا در بوسنی نیز وجود دارد. ** مجسمه خیام در نیویورک ارتفاع مجسمه 2متر و همراه پایه آن 340 سانتی‌متر است. حسین فخیمی، استاد مجسمه‌ساز ایرانی در این اثر با توجه به ابعاد شخصیتی و...