بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجری طرح گردشگری

رمضان؛ آغازی برای گردشگری شبانه

رمضان؛ آغازی برای گردشگری شبانه

سوابق و کارکردها، آنها را سطح‌بندی کردیم و در نهایت از بین این تعداد 17 تور انتخاب و سپس این تورها به شهرداری و سایر نهادهای لازم معرفی شدند و هیچ مورد شکایتی از آنها هم وجود نداشت. این تورها مجری طرح گردشگری شبانه در رمضان نیز هستند. خسروآبادی تاکید کرد با توجه به اینکه در ایام ماه رمضان به سر می‌بریم، سعی شده در مسیرها مکان‌های مذهبی مانند امامزاده‌ها...