بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مجازات‌های قانونی

حریم ۱۲۵ اثر تاریخی مصوب شد

حریم ۱۲۵ اثر تاریخی مصوب شد

قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، محدوده حریم این آثار تاریخی، تحت حفاظت و نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده‌ حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، جرم محسوب شده و مرتکب آن مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد.