رزرو هتل ایران بوم گردی

متون ادبی

باغ چگونه موجودیت یافت

باغ چگونه موجودیت یافت

تصاویر و بیان نقش باغ در ساحت تصویرهای درون متون داستانی منظوم و نگاره های جلایری، ابعاد و تصاویری از باغ موردنظر خواجوی کرمانی و جنید سلطانی را معرفی کرد. جیحانی گفت: باغ ها بازتابی وسیع در متون ادبی و نگارگری ایرانی داشته اند از این رو متون یاد شده و نسخه های مصور آنها از جمله منابع شناخت باغ در سده های میانه محسوب می شوند....

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین