بلیط هواپیما سوئیت تبریز

متولی گردشگری

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

همچنین تخصیص 150 میلیون دلار کانادا در طول دو سال برای تقویت و بهبود پارک‌های ملی و سایت‌های تاریخی ملی اشاره کرد. سیاست‌ها و برنامه‌ها در دسامبر 2006، وزرای متولی گردشگری در سطوح فدرال، ایالتی و محلی «استراتژی گردشگری ملی» را تصویب کردند. چند ایالت کانادا نیز، همگام با گردشگری ملی، به تعیین استراتژی گردشگری ایالت خودشان اقدام کرده‌اند....

« همه زمانی شدن» سفر به فراکسیون گردشگری می‌رود!

« همه زمانی شدن» سفر به فراکسیون گردشگری می‌رود!

که در ورودی مازندران به رشت افتاد و مردم برای ورود به این شهر ساعت‌ها این مسیر کوتاه را سپری کردند. بنابراین لازم است که این سفرها آسیب‌شناسی شود. نماینده مردم رشت در مجلس گفت: سازمان میراث فرهنگی و متولی گردشگری باید بتواند پس از آسیب‌شناسی سفرها برای گردشگری سیاست‌گذاری کند و بخش‌هایی که دچار مشکل است را شناسایی و برای رفع آن هشدار دهد. وی ادامه داد:...

سمن‌های فعال حوزه گردشگری به کمک مسافران نوروزی می‌آیند

سمن‌های فعال حوزه گردشگری به کمک مسافران نوروزی می‌آیند

تاریخ خبر : 1392/12/6 – به گزارش بی باک، سید صادق اوالی با بیان این مطلب افزود : با توجه به اینکه سازمان رفاه،خدمات ومشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران به عنوان تنها متولی گردشگری پایتخت معرفی شده است و همچنین در راستای ماموریت‌های این سازمان مبنی بر فراهم کردن ساختار مشارکت‌های اجتماعی برای سمن‌ها، برآن شدیم که ازاین ظرفیت بالقوه مردمی برای توسعه گردشگری پایتخت درهمه زمان‎ها بویژه ایام نوروز بهره‌مند...