بلیط هواپیما سوئیت تبریز

متولی سفر

ارائه برنامه تعطیلات فصل تابستان از سوی نهادهای متولی سفر

ارائه برنامه تعطیلات فصل تابستان از سوی نهادهای متولی سفر

های تخصصی با عضویت اعضا و نیز معرفی نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو جهت هماهنگی های لازم با دبیرخانه ستاد مرکزی بخشی از مصوبات اجرایی جلسه مذکور به شمار می آید که در دستور کار نهادها و ارگان های متولی سفر و عضو ستاد قرار گرفته است. گفتنی است طبق مصوبه هیات وزیران در سال گذشته به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام...

داغ ترین ها