رزرو هتل ایران بوم گردی

متولیان فرهنگ

در صورت امنیتی شدن باید دور میراث فرهنگی را خط کشید

در صورت امنیتی شدن باید دور میراث فرهنگی را خط کشید

اظهارات و عملکرد برخی مدیران سازمان در استان های دیگر سخن نگفته است، اما انتظار می رود با عملکردی درست، حاشیه های سیاسی و امنیتی و انتظامی را از سازمان تحت امرش دور کند. سازمانی که یکی از اصلی ترین متولیان فرهنگ در کشور به شمار می آید. بهنام صابرنعمتی

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین