بلیط هواپیما سوئیت تبریز

متولیان صنایع دستی

کفش آهنی برای گرفتن وام صنایع دستی

کفش آهنی برای گرفتن وام صنایع دستی

وام های کلان به آنها تنها امیدوارشان می کند به آینده ای خیالی. چرا که اگر این وعده ها تحقق نیابد همچون بسیاری از هنرمندان دیگر از دستگاههای دولتی فاصله می گیرند و دیگر اعتمادی به گفته های مسئولان و متولیان صنایع دستی نخواهند داشت.

داغ ترین ها