بلیط هواپیما سوئیت تبریز

متد جهانی

آموزش راهنمایان ایرانی با متد جهانی

آموزش راهنمایان ایرانی با متد جهانی

تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۱۰/۳ – خبرگزاری میراث فرهنگی – گردشگری – همواره از آموزش و رسیدن به استانداردهای جهانی به عنوان یکی از ارکان پیشبرد گردشگری نام برده شده است. چنانکه نیاز به ارتقای سطح آموزش راهنمایان کشور، “کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور” IFTGA را بر آن داشت تا با وجود آنکه […]