رزرو هتل ایران بوم گردی

مبنای طراحی

ثمرات نمایشگاه گردشگری

ثمرات نمایشگاه گردشگری

پیدا کنند و به این ترتیب در بحث اختصاص منابع و بودجه، به شیوه مناسب‌تری منابع را به سمت ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، سوق دهند.» نماینده رشت همچنین با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی که در سال‌های اخیر مبنای طراحی برنامه‌های کشور بوده است، توضیح داد: «اشاره به بحث گردشگری به معنای تکیه بر تولیدات و توانمندی‌های داخلی است؛ نکته‌ای که از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود....

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین