بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مبارزه با تروریسم

رئیس شورای جهانی سفر به ترامپ هشدار داد

رئیس شورای جهانی سفر به ترامپ هشدار داد

جمهور خواسته‌اند اقداماتی در این راستا انجام دهد.» اسکوسیل از رئیس‌جمهور آمریکا خواست پیش از آنکه بخواهد تغییراتی را ایجاد کند سال‌های ازدست رفته رشد گردشگری را در نظر بگیرد و به یاد داشته باشد می‌تواند از تکنولوژی موجود برای مبارزه با تروریسم استفاده کند. وی افزود: «برای رئیس‌جمهوری که قول داده شغل ایجاد و آمریکا را دوباره بزرگ کند، گردشگری و سفر مهمترین و بارزترین اهرم‌ها هستند. زندگی بسیاری...

داغ ترین ها