رزرو هتل ایران بوم گردی

مبادلات بین فرهنگی

برگزاری مراسم جاده ابریشم همزمان با نوروز در اتریش

برگزاری مراسم جاده ابریشم همزمان با نوروز در اتریش

مراسم جاده ابریشم را به فال نیک گرفت و با اشاره به خاطرات و میراث تمدنی کشورهای واقع در مسیر این جاده گفت: «جاده ابریشم از این امکان بالقوه برخوردار است که مجددا به فضای مشترکی برای مفاهمه، گفت‌وگو و مبادلات بین فرهنگی و همکاری اقتصادی بین قاره‌ای آسیا و اروپا تبدیل شود.»

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین