رزرو هتل ایران بوم گردی

ماهی شناسی

تنوع در گردشگری متحیرم کرد

تنوع در گردشگری متحیرم کرد

فعال گردشگری روبه رو می شویم که از پیشنهادات متنوع آنها درخصوص نامگذاری تورهای مختلف گردشگری حیرت می کنیم.» او ادامه داد: «شاید بتوانم بگویم که تاکنون حدود 60 تا 70 نوع تور از پرنده نگری و ماهی شناسی گرفته تا گردشگری سلامت را برای نامگذاری و تصحیح آن واژه به فارسی معرفی کرده اند. من از این تنوع در حیرتم. یکی از انواع گردشگری نیز ادبی...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین