رزرو هتل ایران بوم گردی

ماهیگیری در روز

ماهیگیری در شب بهتر است یا روز ؟

ماهیگیری در شب بهتر است یا روز ؟

ماهیگیری در روز داشته باشید. بیشتر گونه های ماهی از جمله کراپی ها بینایی خوبی دارند.در واقع، بسیاری از گونه ها در شب بهتر از روز گاز می گیرند. با غرق شدن خورشید، دنیای کاملا جدیدی از موجودات پدیدار می شود. در فراساحل، بیشتر ماهی ها برای تغذیه به سطح می آیند، از جمله گونه هایی مانند اره ماهی که در جستجوی غذا بیش از 600 متر ارتفاع می گیرند. ... سپس کوسه ها هستند که واقعا شب را دوست دارند. چه م...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین