بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مانکن‌های ملبس

مانکن‌های با حجاب در سازمان میراث چه می‌کنند؟

مانکن‌های با حجاب در سازمان میراث چه می‌کنند؟

نمایش گذاشته شده‌اند؛ اما هدف چه بود، نزدیک شدن نوروز و فروش بهاره‌ی پوشاک، یا شاید هم رسیدن دهه‌ی فجر و برپایی نمایشگاه‌هایی از نوع حجاب و عفاف که این سازمان را واداشته بخشی از فضای تاریخی‌اش را به این مانکن‌های ملبس، اختصاص دهد؟ بخشی از ساختمان تاریخی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، این روزها میزبان مانکن‌هایی شده که لباس اسلامی بر تن دارند و بعضی‌هایشان...