رزرو هتل ایران بوم گردی

مارهای سمی

راهنمای کاربردی کمپینگ ( مار گزیدگی )

راهنمای کاربردی کمپینگ ( مار گزیدگی )

حتما و در اسرع وقت به مراکز درمانی منتقل کنیم تا تحت مراقبت های لازم قرار گیرد .همان طور که می دانید همه مارها سمی نیستند و در واقع به دو دسته سمی و غیر سمی تقسیم می شوند . مارهای سمی از نظر میزان سمی بودن یکسان نبوده و با هم فرق دارند . همچنین از نظر شکل ظاهر نیز مارهای سمی و غیر سمی تفاوت های آشکاری دارند...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین