رزرو هتل ایران بوم گردی

مارنان

پل تاریخی مارنان

پل تاریخی مارنان

استان اصفهان, اصفهان

پل تاریخی مارنان واسطه اتصال دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه در غربی ترین قسمت شهر اصفهان بوده شکل امروزی این پل با نمای ساختمانی عصر صفوی تغییر اساسی نکرده است ولی تعمیرات مکرری را سر گذارنده است.این پل در اصل ماربین نام داشته که اسم تصحیف «مهربین» از فرهنگ اوستایی است و در طی ۱۵ قرن تاریخ اسلامی ایران پیوسته به همین نام شناخته شده و در غربی‏ترین قسمت...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین