رزرو هتل ایران بوم گردی

مارنان اصفهان

پل تاریخی مارنان

پل تاریخی مارنان

استان اصفهان, اصفهان

است منتهی هر چه عبور و مرور به نسبت جمعیت زیادتر می ‏شده پل فرسوده می ‏گردیده است و احتیاج به تعمیر و تجدید بناء حاصل می ‏گردیده است ثبت تاریخی این پل در گردش اداری است.پل تاریخی و قدیمی مارنان اصفهان در گذشته بیش از هفده دهانه داشته است. نظرات متعددی در رابطه با وجه تسمیه های پل مارنان اصفهان بیان شده...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین