رزرو هتل ایران بوم گردی

مادی سنگ

مادی نیاصرم اصفهان

مادی نیاصرم اصفهان

استان اصفهان, اصفهان

از عبور از خیابانهای صائب ، شهید بهشتی ، اردیبهشت ، ابوذر ، شمس آبادی ، چهارباغ ، فردوسی ، خواجو ، مشتاق و بزرگمهر ، در محله مهرآباد دو شاخه می شود . شاخه ای به نام « مادی سنگ » به سمت شمال شرقی رفته و بعد از گذر از خیابان 22 بهمن به مادی علیرضاخان می ریزد . شعبه اصلی هم به مسیر خود ادامه...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین