بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لیست

۶ اثر اولیه برجام در گردشگری

۶ اثر اولیه برجام در گردشگری

کنند و در اینجا هتل بسازند؛ درحالی‌که قبل از برجام این اتفاق نمی‌افتاد. اینکه چقدر از ظرفیت به‌وجود آمده استفاده کنیم، به شرایط، بوروکراسی و حمایت‌ها بستگی دارد.» بازگشت مقاصد صادراتی به لیست در این نشست همچنین معاون صنایع‌دستی کشور با بیان اینکه قبل از برجام صنایع‌دستی در سراشیبی و سقوط آزاد قرار داشت، گفت: «40درصد کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی...